Lista Projektów

zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

Głosowanie będzie aktywne od 21.09.2018 00:00 do 14.10.2018 23:591.

Mostek na Chrobrego

miejsce: Mostek i chodnik pomiędzy ul. Bolesława Chrobrego i ul. Władysława Jagiełły

autor: Tomasz Rogowski
2.

Zamontowanie koszy na śmieci z podajnikami na worki na psie odchody

miejsce: Cały obszar miasta Lubawa / najczęściej uczęszczane miejsca w mieście / jego „centrum”

autor: Joanna Lewandowska z ramienia Młodzieżowej Rady Miasta
3.

Ratujmy życie – publiczny dostęp do defibrylatorów AED oraz szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców miasta Lubawa

miejsce: Teren miasta Lubawa: wskazane niżej punkty to budynku będące własnością Gminy Miejskiej Lubawa (Urząd Miasta Lubawa, Szkoła Podstawowa ul. Św. Barbary, Biblioteka Miejska, Miejski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Łąkowa, dzielnica usługowo – przemysłowa ul. Borek tj. budynek na terenie cmentarza komunalnego).

autor: Iwona Fidora
4.

Szachy miejskie

miejsce: Łazienki miejskie w Lubawie

autor: Sylwia Pruchniewska