Park trampolin w Lubawskich Łazienkach

Szacunkowy koszt realizacji zadania i jego składniki

150000 PLN

Lokalizacja / miejsce realizacji zadania

Lubawskie Łazienki, teren przy siłowni zewnętrznej obok parku linowego


Opis zgłaszanego zadania

Budowa Parku Trampolin - pozwoli na większą integrację mieszkańców Lubawy, a także zwiększy atrakcyjność oferty wypoczynku lubawskich łazienek.


Cel realizacji zadania

Budowa Parku Trampolin - pozwoli na większą integrację mieszkańców Lubawy, a także zwiększy atrakcyjność oferty wypoczynku lubawskich łazienek.

Dzięki takiemu usytuowaniu trampolin osoby korzystające z siłowni zewnętrznej mogą poszerzyć zakres wykonywanych ćwiczeń.


Galeria projektu
Elementy projektu

Nazwa Koszt
Trampoliny 130000
Uporządkowanie terenu i przygotowanie parku 20000