Budżet Obywatelski w Lubawie

Głosowanie aktywne od 21 września do 14 października 

Głosowanie

Najważniejsze informacje

Harmonogram

  • Od 1 czerwca do 31 sierpnia roku poprzedzającego: Składanie propozycji zadań do Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego na następny rok.
  • Od 1 września do 20 września roku poprzedzającego: Weryfikacja propozycji zadań pod względem formalno - prawnym, możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie miasta na kolejny rok ewentualnych kosztów wydatków, które projekt lub projekty będą generowały w przyszłości.
  • Od 21 września do 14 października roku poprzedzającego: Głosowanie nad złożonymi propozycjami do realizacji zgłoszonych zadań na następny rok.
  • Od 15 października do 25 października roku poprzedzającego: Ustalenie wyników konsultacji społecznych w sprawie Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego.
  • Do 20 listopada roku poprzedzającego: Podanie do publicznej wiadomości listy zadań realizowanych w ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego w kolejnym roku budżetowym.

Lubawski Budżet Obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu miasta na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań. O uchwaleniu takiego budżetu zdecydowali radni, by dać mieszkańcom większy wpływ na to, co dzieje się w mieście.

Szanowni Mieszkańcy!
Lubawski Budżet Obywatelski to inicjatywa, której podstawowym celem jest poznanie potrzeb mieszkańców Lubawy. To właśnie My, lubawianie, możemy zarówno składać wnioski projektów, jak i wybierać "najlepszy" z nich do realizacji.
Na jaki projekt można się zdecydować? Wachlarz możliwości jest szeroki. W ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizujemy zadania zmierzające do poprawy estetyzacji otoczenia, zwiększenia potencjału rekreacyjnego miasta oraz projekty inwestycyjne lub remontowe. Do budżetu obywatelskiego wniosek składa każdy pełnoletni mieszkaniec Lubawy, którego propozycję działania popiera grupa co najmniej 30. lubawian. Przed złożeniem wniosku zachęcam do wcześniejszych konsultacji z pracownikami urzędu, by weryfikacja formalna propozycji projektu przebiegła pomyślnie i bez komplikacji. Ostatni etap to głosowanie, które odbędzie się w sposób tradycyjny za pomocą kart oraz przez Internet. Każdy z Nas ma jeden głos. Na realizację projektów w ramach LBO przeznaczamy kwotę nie mniejszą niż 150 tysięcy złotych.
Zwycięży oczywiście ten projekt, który uzyska największą liczbę głosów. Zrealizowanych może być także kilka mniejszych, w zależności od wysokości budżetu każdej złożonej przez Was propozycji.
Lubawski Budżet Obywatelski to forma współdecydowania o rozwoju naszego miasta, dlatego czekamy na Wasze pomysły!  Życzę powodzenia!
Burmistrz Lubawy
Maciej Radtke