Pomoc

Lubawski
Budżet Obywatelski

Wybierz projekt i zagłosuj


Lista projektów

czym jest budżet obywatelski?

 Szanowni Mieszkańcy!

Lubawski Budżet Obywatelski to inicjatywa, której podstawowym celem jest poznanie potrzeb mieszkańców Lubawy. To właśnie My, lubawianie, możemy zarówno składać wnioski projektów, jak i wybierać „najlepszy” z nich do realizacji.

Na jaki projekt można się zdecydować? Wachlarz możliwości jest szeroki. W ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizujemy działania zmierzające do poprawy estetyzacji otoczenia, zwiększenia potencjału rekreacyjnego miasta oraz projekty inwestycyjne lub remontowe. Do budżetu obywatelskiego wniosek składa każdy pełnoletni mieszkaniec Lubawy, którego propozycję działania popiera grupa co najmniej 30. lubawian. Przed złożeniem wniosku zachęcam do wcześniejszych konsultacji z pracownikami urzędu, by weryfikacja formalna propozycji projektu przebiegła pomyślnie i bez komplikacji. Ostatni etap to głosowanie, które odbędzie się w sposób tradycyjny za pomocą kart oraz przez internet. Każdy z Nas ma jeden głos. Na realizację projektów w ramach LBO przeznaczamy kwotę nie mniejszą niż 150 tysięcy złotych. Zwycięży oczywiście ten projekt, który uzyska największą liczbę głosów. Zrealizowanych może być także kilka mniejszych, w zależności od wysokości budżetu każdej złożonej przez Was propozycji.

Lubawski Budżet Obywatelski to forma współdecydowania o rozwoju naszego miasta, dlatego czekamy na Wasze pomysły! Życzę powodzenia!

Burmistrz Lubawy

Maciej Radtke

 

 Jakie warunki musi spełnić projekt?

  1. Musi zostać złożony na formularzu zgodnym ze wzorem.
  2. Być zgodny z zadaniami mieszczącymi się w kompetencjach gminy i dotyczyć estetyzacji otoczenia, rekreacji lub działań inwestycyjnych i remontowych.
  3. Być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego.
  4. Być zlokalizowany na terenie będącym wyłączną własnością Gminy Miejskiej Lubawa.
  5. Jego wartość nie może przekroczyć kwoty 150 000 zł.
  6. Nie może być projektem częściowym, który wymagałby kontynuacji w kolejnych latach, np. odrzucony zostanie projekt zakładający wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego.
  7. Na etapie składania wniosku musi mieć poparcie co najmniej 30 mieszkańców.

 

Czy wszystkie projekty zostaną zrealizowane?

Zrealizowane zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków.

Jeżeli na listę projektów po weryfikacji formalno – prawnej zakwalifikuje się tylko jeden z nich lub kilka o łącznej wartości 150 000 złotych, wtedy wszystkie projekty zostaną zrealizowane bez głosowania. 

 

Jak głosować?

Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec miasta Lubawa, pod warunkiem, że najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat. Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej oraz w miejscach wskazanych przez Burmistrza poprzez indywidualne zbieranie głosów na imiennych kartach do głosowania

 

Jakie zadania są możliwe do zrealizowanie w ramach LBO?

Zadania muszą dotyczyć następujących obszarów:

- estetyzacji otoczenia – instalacji nowych lub wymiany obiektów małej architektury, urządzanie zieleni miejskiej, urządzanie parków i skwerów, likwidacji elementów zakłócających ład przestrzenny,

- rekreacji – modernizacji, budowie i doposażeniu placów zabaw, terenów i obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych,

- działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej – budowy, utwardzenia i remontów nawierzchni ulic, ciągów pieszych, dróg rowerowych, parkingów samochodowych i rowerowych, placów, instalacji oświetlenia, budowy i remontów publicznej infrastruktury sieciowej.

 

Skład Zespołu Konsultacyjnego ds. Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego

Przewodniczący

Sławomir Jamroży                      Referat Inwestycyjny, Gospodarki Mieniem, Komunalnym i Geodezji        

Z-ca Przewodniczącego

Joanna Szczepanek                    Referat Organizacyjny

Członkowie

Piotr Kanicz                                    Referat Inwestycyjny, Gospodarki Mieniem, Komunalnym i Geodezji                    

Łukasz Keński                                Referat Inwestycyjny, Gospodarki Mieniem, Komunalnym i Geodezji        

Anna Przybyszewska                Referat Inwestycyjny, Gospodarki Mieniem, Komunalnym i Geodezji        

Katarzyna Raszkowska            Referat Spraw Społeczno – Obywatelskich i Obrony Cywilnej

Wioletta Taranowska                Referat Finansowy


Skontaktuj się z Nami

Adres

Urząd Miasta Lubawa
ul. Rzepnikowskiego 9A
14-260 Lubawa

Telefon

+48 89 645 53 00